Berichten

Beheerder Brandmeldinstallatie

De Beheerder Brandmeldinstallatie verzorgt de periodieke controle aan een brandmeldcentrale. In ieder gebouw waar een brandmeldinstallatie aangebracht is moet onderhouden en getest worden. De beheerder zal belast worden met de bediening, het testen en deels controleren van de brandmeldinstallatie.

Beheerder brandmeldinstallatie zorgt voor het onderhoud en maandelijkse controle van de brandmeldinstallatie.


Maandelijkse controle door de beheerder

De beheerder Brandmeldinstallatie moet maandelijks de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Visuele controle van het brandmeldpaneel, teksten op het paneel, controle van de lampentest op het paneel en de neven indicatoren.
 • Controle van de doormelding brand naar de RAC of PAC door middel van het activeren van een brandmelder.
 • Controle van de doormelding storing naar de RAC of PAC door middel van het maken van een storing. Dit kan eenvoudig door het uitschakelen van de 230 Volt voeding of het losdraaien van een rookmelder.


4 en 8 maandelijkse controle door de beheerder

De Beheerder voert 4 en 8 maanden na de oplevering van de brandmeldinstallatie periodiek onderhoud en controle uit.

 • Visuele controle van de handbrandmelders.
 • Visuele controle van de automatische melders.
 • Visuele controle van verandering en inrichting van de ruimten die de juiste werking kunnen beïnvloeden.
 • Controle van de alarmorganisatie
 • Controle van alle meldergroepen door het activeren van handbrandmelders en automatische melders
 • Controle of het logboek en alle installatie / bouwkundige tekeningen actueel zijn.


De Beheerder Brandmeldinstallatie kan ook kleine reparatie uitvoeren. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende de volgende werkzaamheden zijn:

 • Het vervangen van reserve ruitjes van een handbrandmelder.
 • Het uitwisselen van optische indicatoren / lampjes van het brandmeldpaneel.

Beheer Brandmeldinstallatie zelf doen of uitbesteden?

De gebruiker van een pand kan er voor kiezen om het beheer aan de brandmeldinstallatie zelf te doen of dit uit te besteden. Als de voorkeur bij het in eigen beheer ligt zullen er minimaal twee personen het diploma BeheerderBrandmeldinstallatie moeten halen. Het nadeel bij eigen beheer is dat de kosten flink kunnen oplopen. De kosten voor opleidingen en de maandelijkse tijd van personeel lopen aardig op. Uitbesteden kan deze nadelen snel verhelpen. U betaald een vast bedrag per maand voor de beheerders taken en niet meer. Ook de tijd dat het eigen personeel kwijt is aan beheerderstaken zijn niet meer aanwezig. Het personeel kan zich immers beter bezighouden met de eigen werkzaamheden.